Grusgrav

Grusgrav: Plantagevej 7, Sorø

Vores grusgrav er leveringsdygtig i følgende grusarter:

Sandfyld usorteret
Betongrus 0/8
Betongrus 0/8 – flisegrus
Stabilt grus msg II 0/32
Bundsikringsgrus 0/80
Ærtesten 8/16
Nøddesten 16/32 m.m.
Harpet muldjord 0/8
Rørgrus 0/8
Harpet sandfyld 0/16 DS
Tørharpet Nøddesten 8/32

 

SE Filtergrus 0/8 2019
Ring for yderligere spørgsmål eller ønske om materialer.